Skip to main content
Home » MVO » “In de uitvaartsector zit maatschappelijke betrokkenheid automatisch verweven”
Duurzaamheid

“In de uitvaartsector zit maatschappelijke betrokkenheid automatisch verweven”

In samenwerking met
In samenwerking met

“DELA staat voor ‘Draagt elkanders lasten’ en maakt deel uit van een coöperatie. Maatschappelijke betrokkenheid zit verweven in onze geschiedenis en ons DNA”, zegt Marysia Kluppels, Corporate Communications & Brand Manager van de uitvaartspecialist. “Net omdat we werken rond een delicaat thema als afscheid, besteden we veel aandacht aan de integriteit, vorming en welzijn van onze medewerkers.”

Tekst: Joris Hendrickx

Hoe vertalen jullie die maatschappelijke betrokkenheid ?

Marysia Kluppels, Corporate Communications & Brand Manager DELA.
Marysia Kluppels, Corporate Communications & Brand Manager DELA.

“DELA ontstond in de jaren 30 als een organisatie die ‘een waardige uitvaart voor iedereen’ mogelijk wilde maken, ongeacht rang of klasse. Ook vandaag proberen we dat nog te realiseren. Het solidariteitsprincipe is inherent aan verzekeringen: dankzij onze uitvaartverzekering kunnen mensen zich nu al op een laagdrempelige manier voorbereiden op de kosten en zorgen die een uitvaart met zich meebrengen, zodat die niet terechtkomen op de nabestaanden.”

“In onze uitvaartcentra zorgen we steeds voor een uitvaart op maat. Door de gevoeligheid van de materie vinden we het belangrijk om een door waarden gedreven organisatie te zijn, die aspecten zoals betrokkenheid en integriteit belangrijk vindt.”

“Daarnaast maken we deel uit van een coöperatie en werken we volgens de daarbij geldende principes: een deel van de winst vloeit terug naar de verzekerden en werknemers. Winst blijft belangrijk in een goede bedrijfsvoering – het maakt het mogelijk om te investeren en te innoveren – maar in ons beleid is winst geen doel op zich. Het is een middel om ons doel te bereiken: een excellente dienstverlening waarbij de klant centraal staat.”

Waar zien we die duurzame investeringen in jullie organisatie?

“Er loopt momenteel een digitaliseringsproject om ons papierverbruik drastisch te verminderen – we zouden op termijn namelijk graag een papierloos kantoor willen zijn – en we zetten sterk in op het vergroenen van ons wagenpark.”

“Daarnaast kan je in onze centra niet enkel kiezen tussen gangbare kisten en urnen (die reeds aan strenge milieunormen onderworpen zijn) maar ook tussen enkele ecologische oplossingen, zoals biologisch afbreekbare urnen.”

Net omdat we werken rond een delicaat thema als afscheid, besteden we veel aandacht aan de integriteit, vorming en welzijn van onze medewerkers.

“Met ons DELA-fonds steunen we bovendien initiatieven die het moeilijke moment rond overlijden draaglijker maken. Een voorbeeld hiervan is de vzw Boven De Wolken. Die maakt met vrijwilligers fotoreportages van sterrenkindjes, zodat de ouders een herinnering hebben. Met onze steun willen we dat elke sterrenouder in België gratis een beroep op hen kan doen.”

Jullie staan op de vierde plaats in de Great Place to Work-lijst. Ook de medewerkers varen dus wel bij jullie strategie.

“Onze medewerkers zijn ons kloppend hart en verdienen alle aandacht. DELA heeft een actief welzijnsbeleid dat inzet op gezonde voeding en mentaal en fysiek welzijn. Maar we hechten ook veel belang aan opleiding. We proberen de medewerkers maximaal te betrekken in het beleid en gaan steeds uit van een open dialoog. Kortom, we streven naar een warme, open feedbackcultuur waarin mensen zichzelf kunnen zijn. Uniek is dat ons verloningssysteem, via een evaluatie, verbonden is aan de manier waarop iemand die waarden toepast.”

“Het gaat niet alleen om het behalen van resultaten, de manier waarop je ze behaalt, is even belangrijk. Daarnaast kiest DELA er bewust voor om bij de selectieprocedure nieuwe medewerkers te testen op onze kernwaarden.”

Next article