Skip to main content
Home » News » “Eerlijke melkprijs moet gegarandeerd worden”
Land- en Tuinbouw

“Eerlijke melkprijs moet gegarandeerd worden”

Een eerlijke melkprijs vormt de basis van een gezonde Belgische melkveesector. “Deze zou dus moeten worden gegarandeerd, maar dat is vandaag helaas nog niet het geval”, zegt Erwin Schöpges, voorzitter van Faircoop.

Tekst: Joris Hendrickx

Hoe staan onze melkboeren er financieel voor?

“De gemiddelde productiekost van een Belgische melkveehouderij schommelt tussen de 43 en 45 cent per liter melk. De prijs die ze daar momenteel voor kunnen vragen ligt echter maar tussen 30 en 33 cent per liter. Dat is dus zo’n 10 à 15 cent te weinig. Deze situatie duurt intussen al bijna tien jaar. Al die jaren slagen de boeren er nog maar net in om hun investeringen en facturen te betalen, en werken ze zonder dat zij vergoed worden voor hun werk. Uiteraard is dat nefast voor het moraal.”

“Nog maar weinig jongeren hebben interesse om dit beroep uit te oefenen. Als dat zo doorgaat, zal er in de toekomst niet veel meer overblijven van de huidige Belgische melkveesector. Onze sector heeft immers altijd voornamelijk bestaan uit familiale boerderijen.”

“Grote industriële melkveehouderijen die eigendom zijn van investeerders of banken waren tot nu toe gelukkig eerder uitzonderingen. Een toename van zulke industriële bedrijven zou niet enkel een ramp zijn voor onze lokale boeren, het zou ook slecht zijn voor de consument.”

Erwin Schöpges, voorzitter Faircoop.

Wat is er nodig om deze situatie te verbeteren?

“De Europese Commissie zou dringend maatregelen moeten nemen op Europees niveau. Niet enkel voor België dus, want dat zou weinig nut hebben. Daarnaast stellen we voor om een index te introduceren.”

“Stel dat de melkprijs gelijk of hoger is dan die index, dan verdient de melkboer op een normale manier zijn kosten terug. Als de melkprijs echter lager is dan de index, dan zou Europa de melkproductie op Europees niveau moeten plafonneren. Niemand zou dan nog zijn productie kunnen verhogen, maar zij die dat willen zouden wel de kans krijgen om tegen een beperkte vergoeding hun productie te verminderen. Zo’n systeem past dus de productie aan de vraag aan en houdt op die manier een gezond evenwicht in stand.”

Hoe zou u ‘eerlijke melk’ definiëren?

“Om van eerlijke melk te kunnen spreken moet iedereen in de keten correct worden betaald. Dat gaat dan zowel om de melkboer als de transporteur en de groothandel. De consument moet daar bovendien zeker van kunnen zijn.”

Next article