Skip to main content
Home » News » Het steeds duurzamere productieproces van de melkveehouders
Duurzaamheid

Het steeds duurzamere productieproces van de melkveehouders

Melk is een fundamenteel onderdeel van ons voedingspatroon. Een doorgedreven management van het productieproces is dus essentieel. Een gesprek met Peter Koopmans, CEO en Dirk Ryckaert, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Tekst: Sijmen Goossens

Als zuivelcoöperatie vertegenwoordigt Milcobel zo’n 2.600 boeren of 40% van de melkveehouders in België. “Het bedrijf werd opgericht door de boeren zelf met als doel de waardecreatie – een correcte prijs dus – te verzekeren voor de leden vanuit een duurzame langetermijnvisie”, aldus Koopmans. “Onze melkveehouders worden niet gezien als vervangbare leveranciers, maar als volwaardige partners voor wie het toekomstperspectief belangrijk is. Zo bieden we garanties dat hun investeringen lonen en zorgen we voor een verduurzaming van de sector.”

Peter Koopmans, CEO en Dirk Ryckaert, voorzitter van de Raad van Bestuur.

De veeteelt wordt aanzien als een belangrijke bron van broeikasgassen. Maar welke inspanningen levert de sector zelf?

Koopmans: “De perceptie vertrekt van een waarheid: de veehouderij produceert inderdaad methaan. De impact op de totale uitstoot in Vlaanderen en Europa is evenwel beperkt. De Vlaamse landbouw genereert zo’n 8% van alle broeikasgassen. Wereldwijd stoten onze koeien in Europa vier keer minder methaan uit dan in Azië.”

Ryckaert: “Dat is het resultaat van het doorgedreven onderzoek rond voeding, efficiëntie en genetica dat de laatste decennia plaatsgevonden heeft. Zo werd het rendement per dier al sterk opgedreven door het implementeren van allerlei belangrijke innovaties. De CO2-voetafdruk per geproduceerde liter melk is de laatste jaren met 26% verminderd, maar uiteraard moeten we hier stappen blijven zetten.”

Koopmans: “De inspanningen situeren zich op twee niveaus: ten eerste zetten we sterk in op sensibilisering aan de hand van onder andere een verplichte jaarlijkse duurzaamheidsmonitor, ledenbevragingen, voorlichting, enz.”

“Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid begrijpen en nemen. Ten tweede engageren we ons proactief door wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. We hebben in Vlaanderen met ILVO een zeer gerenommeerd onderzoeksinstituut. Ieder thema dat raakt aan de zuivelsector ondersteunen we, zodat we innovaties ook daadwerkelijk doorvoeren.”

De CO2-voetafdruk per geproduceerde liter melk is de laatste jaren met 26% verminderd.

“Management op de boerderij blijft het belangrijkste sleutelwoord. Bij dergelijk goed beheer horen dierenwelzijn, efficiëntie, productiviteit, noem maar op. Om echt een wereldwijde impact te genereren, is het uiteraard cruciaal dat we de innovaties uit West-Europa, Noord-Amerika en Australië kunnen exporteren naar landen waar de ontwikkeling nog niet zo ver staat. In de Westerse wereld is de productiviteit vergelijkbaar. De noodgedwongen sterke inzet op innovatie en efficiëntie in West-Europa en de gunstige schaalgrootte in de VS en Australië heffen elkaar op.”

Dierenwelzijn is niet alleen een maatschappelijke prioriteit, maar ook cruciaal voor de productiviteit.

Ryckaert: “Dat klopt. Simpel gezegd: een gelukkige koe is een productieve koe. Veehouders hebben er dus alle belang bij om hun dieren in optimale omstandigheden te houden. Dat gaat dan over huisvesting, gezondheid, gezond gedrag stimuleren, enz. Dierenwelzijn is recht evenredig met het inkomen van de boer. Voor veehouders is dat in feite nog belangrijker dan voor de rest van de samenleving. Concreet hebben we het over: verluchting, verlichting, aangename prikkels, automatische koeborstels, ligbedden, matrassen, enz. Zelfs waterbedden deden ondertussen hun intrede.”

Koopmans: “Melk blijft een belangrijke bouwsteen voor onze gezondheid.Het levert cruciale vitamines en eiwitten. Met een groeiende wereldbevolking zullen we iedere bron van deze bouwstenen meer dan nodig hebben. De sector moet dus meegroeien met de noden van onze samenleving en de mogelijkheden van onze planeet.”

Lees ook:

Next article