Skip to main content
Home » Van Grond tot Mond » Circulaire landbouw in Vlaanderen: innovatie als voedingsbodem
Circulaire Economie

Circulaire landbouw in Vlaanderen: innovatie als voedingsbodem

Bart Vanderstraeten, zaakvoerder van het Koeweidehof.

De Vlaamse landbouw wil een voortrekkersrol vervullen op vlak van innovatie en efficiëntieverhoging. Circulaire landbouw vormt hierbij een belangrijke motor. Bart Vanderstraeten, zaakvoerder van het Koeweidehof, legt uit hoe zij hierop inzetten.

Pocketvergisting: mestgassen worden brandstof

Circulaire landbouw houdt in dat werkelijk niets uit de productieketen verloren gaat. Mest speelt in dit geval een belangrijke rol.

Bart Vanderstraeten: “We maken gebruik van pocketvergisting; een Vlaamse uitvinding die in 2012 zijn intrede deed. Toen we de overstap zouden maken van vleesproductie naar ook melk, wisten we dat we behoorlijk wat energie zouden nodig hebben. We moesten dus goed nadenken over hoe onze energievraag er zou uitzien: Wanneer hebben we energie nodig? Hoeveel? Dit moest optimaal worden afgestemd op onze activiteit als melkveehouder. Zonne-energie bleek niet voldoende te zijn. Als melkveehouder heb je namelijk 24u op 24u elektriciteit nodig, dus ook ‘s nachts.”

“Pocketvergisting is een continu proces waarbij de mest, die koeien doorlopend achterlaten in de stal, wordt opgevangen en zo snel mogelijk afgevoerd. Het komt erop aan om de mest zo weinig mogelijk contact te laten maken met zuurstof. Op een soort composthoop worden de gassen uit het verteringsproces afgetapt in een gesloten omgeving. Die gassen drijven een gasmotor aan die een turbine doet draaien. Zo genereren we elektriciteit voor de verlichting, koeling en verwarming die de koeien nodig hebben om melk te produceren.”

Op naar zelf bedruipende energievoorziening

“Op termijn willen we volledig zelf voorzien in onze energie door mest om te zetten in stroom. Op dit moment halen we zo’n 70% van onze energie uit deze pocketvergisting. Eind 2018 werd de wetgeving terzake aangepast, waardoor we weldra volledig zelf bedruipend zullen zijn.”

“We zullen zelfs elektriciteit overhouden die we dan op het net beschikbaar kunnen stellen voor andere gebruikers. We laten ook de mogelijkheid open om op termijn bijvoorbeeld gebruik te maken van elektrische tractoren (van zodra deze beschikbaar zijn). Zo kunnen we meehelpen aan oplossingen bij de (klimaat)uitdagingen van de toekomst.”

De cirkel wordt gerond

“Het circulaire proces gaat verder dan mest omzetten in energie. De verteerde mest wordt ook gebruikt als voeding voor gras en maïs; ruwvoeder voor de koeien. Ook CO2, deels door de veestapel uitgestoten, wordt door deze gewassen uit de lucht gehaald. Deze gewassen worden gehakseld of gemaaid, opgegeten door de koeien en zo opnieuw omgezet in melk en mest. Zo is de cirkel rond.” 

Nevenstromen uit de voedingsindustrie

“Door gebruik te maken van nevenstromen uit de voedingsindustrie als eiwit en energierijke voeding voor onze koeien, dragen we nog meer bij. Bier draf van brouwerijen of pulp uit suikerbieten leveren belangrijke bouwstoffen in het voedingspatroon van onze koeien. We laten dus zo weinig mogelijk verloren gaan.”

Motivatie door innovatie

“Innovatie is voor ons van wezenlijk belang. Het werkt motiverend dat we in Vlaanderen duidelijk inzetten op een echte voortrekkersrol op vlak van rendements- en efficiëntieverhoging. Omwille van onze specifieke situatie: hoge loonkosten en relatief weinig ruimte, is het ook pure noodzaak om creatief, verantwoord en ambitieus naar de toekomst te blijven kijken. Uiteraard heb je hiervoor natuurlijk wel financiële ruimte nodig.”

Lees ook:

Next article