Skip to main content
Home » News » Offshore windenergie in de lift als Belgisch exportproduct
Duurzaamheid

Offshore windenergie in de lift als Belgisch exportproduct

Om te voldoen aan de energievraag van de toekomst hebben we steeds meer nood aan nieuwe, groene energiebronnen. Offshore windmolens vormen hierbij een meer dan degelijk alternatief.

Tekst: Sijmen Goossens

Francois van Leeuw

CEO – Parkwind

“België is één van de toonaangevende landen in Europa en staat in de top 5 wat betreft geïnstalleerde offshore windcapaciteit. Tegen eind 2020 zal Parkwind een nieuwe zone volledig operationeel hebben gemaakt waardoor het geïnstalleerd vermogen van Parkwind zal toenemen tot zo’n 800 megawatt. Wanneer ook de laatste parken aangesloten zullen zijn, zal België goed zijn voor 2.200 megawatt aan geïnstalleerd vermogen. Daar mogen we best fier op zijn.”

“We hebben in België ondertussen samen met onder andere Jan De Nul en DEME een imposante kennisindustrie ontwikkeld. Deze kennis en expertise hebben zich ontpopt tot een waardevol exportproduct en zetten België op de kaart als betrouwbaar land voor technologieën en partnerschappen.”

“Een groot voordeel is dat we de Not In My Backyard-principes kunnen opvangen door grotere centrales diep in zee te bouwen, waar ze dus maar zeer beperkt zichtbaar zijn. Het blijkt zelfs dat ook lokale fauna floreert in deze parken. Vissersboten mogen in België zo’n park niet binnen vanwege risico op kabelschade, en dat is gunstig voor het visbestand. Een leuk extra voordeel.”

Een coöperatief model: zo breed mogelijk draagvlak

“Er komen in België ook uitbreidingen aan naar nieuwe zones. Deze duurzame initiatieven vergen behoorlijk wat investeringen en draagkracht. Daarom vormt zo’n investering in groene energie een mooie opportuniteit om de bewustheid van burgers aan te wakkeren. Via onze coöperatie North Sea Wind kunnen mensen hun steentje bijdragen tot de realisatie van een duurzamere wereld en daar staat ook een, niet-gegarandeerd, rendement tegenover.”

“Door ons te richten tot het grote publiek voor een aanzienlijk bedrag komen er uiteraard heel wat uitdagingen rond rechten en plichten tegenover beleggers bij kijken. Dat zorgt ervoor dat alles uiterst doordacht en transparant tot stand komt, waardoor we hopen dat North Sea Wind het volle vertrouwen van het Belgische publiek zal kunnen winnen.”

Offshorewind is een waardig alternatief omdat het de capaciteit van een kleine kerncentrale kan opwekken, maar dan zonder de enorme ecologische impact.

Kleine én grote investeerders

“We kiezen er bewust voor om te mikken op de hele bevolking. Investeringen zijn mogelijk van 250  tot 5.000 euro. Zowel de jonge, bewuste student als ouders/grootouders die willen bijdragen aan de noodzakelijke vergroening van ons energiepark worden aangesproken. Investeren in groene energie biedt ook enkele fiscale voordelen, zoals het in rekening brengen voor langetermijnsparen. Het rendement gaat natuurlijk breder: het is een betrouwbare investering in de toekomst van onze planeet. ”

Bloeiende export

“Zoals gezegd kijken we steeds naar andere landen met een groot offshore windenergie potentieel om onze kennis en expertise te exporteren en nog te doen groeien. Onlangs haalden we een project in Duitsland binnen, waarbij we in de Baltische zee een park bouwen dat zorgt voor zo’n 250 megawatt in 2020. Ook in Ierland worden we actief.”

Markt en sector in volle ontwikkeling

“Globaal nemen de Investeringen in groene energie toe en stijgt de bereidheid van overheden om hierin te investeren. De energiebehoefte heeft een nieuwe energiemix nodig omwille van het afnemen van traditionele bronnen zoals kernenergie. Offshorewind is een waardig alternatief omdat het de capaciteit van een kleine kerncentrale kan opwekken, maar dan zonder de enorme ecologische impact. De nieuwe energiemix zal uiteraard ook nog andere bronnen inhouden.”

De sector ontwikkelt zichzelf

“Deze industrie heeft de laatste tien jaar een enorme maturiteitscurve doorstaan. Waar we eerst gebruik maakten van een suboptimale infrastructuur, afkomstig van de olie- en gasindustrie op zee, wordt dit nu steeds meer gefinetuned. Dit maakt dat de efficiëntie en schaal in stijgende lijn blijven verlopen. De sector is constant in beweging.”

Next article