Home » Smart Cities » Beleggen in de infrastructuur van grote steden
Smart Cities

Beleggen in de infrastructuur van grote steden

Met dank aan
Met dank aan

De toekomst van de mens ligt in de stad. Maar dan moeten die steden wel een pak leefbaarder, gezonder, veiliger en klimaatbestendig worden. Een gigantische uitdaging, maar ook een grote opportuniteit voor (toekomstige) beleggers.

Vandaag wonen al 4,2 miljard mensen in steden en tegen 2050 zullen dat er naar schatting 6,7 miljard zijn. Dat betekent dat tegen die tijd 7 op de 10 mensen in een verstedelijkt gebied zullen wonen. Steden zijn centra van innovatie, maar ook grote vervuilers: ze zijn namelijk verantwoordelijk voor 75% van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Steden als deel van de oplossing

Als steden erin slagen om de uitstoot van verwarming, energieproductie en transport te reduceren of tot nul te herleiden, kunnen ze uitgroeien tot een belangrijk deel van de oplossing voor het klimaatprobleem. Om grootsteden uit te rusten met een toekomstbestendig en aangenaam woonklimaat, zijn op heel wat domeinen forse inspanningen – en dus ook investeringen – nodig. Denk aan de kwaliteit van lucht en water, het recycleren van afval, adequate riolering- en afwateringssystemen, energiezuinig en toegankelijk openbaar vervoer, comfortabele en betaalbare huisvesting, economische activiteit, een goed onderhouden wegennet, enz. Dan worden grootsteden hotspots van leefbaarheid en klimaatbestendigheid. En daar wordt iedereen beter van. Steden verduurzamen staat dus hoog op de agenda, niet alleen van overheden en burgers, maar ook van beleggers met een oog voor positieve verandering.

Steden verduurzamen staat hoog op de agenda: niet alleen van overheden en burgers, maar ook van beleggers.

Wat pakken we prioritair aan?

Wat vinden beleggers zelf belangrijk? De vermogensbeheerder Schroders, die met meer dan 365 portfoliomanagers en analisten over een van de grootste wereldwijde netwerken in de branche beschikt met het oog op het ontwikkelen en aanbieden van transparante en klantgerichte beleggingsoplossingen, liet onlangs een enquête uitvoeren. Daaruit bleek dat heel wat Belgen die nu nog zweren bij de klassieke spaarrekening aangeven de stap te overwegen naar beleggingsfondsen die aansluiten bij hun waarden. Investeren in diverse aspecten van de ‘grote steden van de toekomst’ schittert op de tweede plaats, na de energietransitie. Bijna de helft van de duizend respondenten zag ‘big cities’ als een interessante sector: een mooi alternatief voor een deel van de 300 miljard euro die op de Belgische spaarrekeningen staat en daar aan koopkracht verliest. 35% van de ondervraagden koos in zijn top drie van favoriete sectoren uit de wereldeconomie voor bedrijven die steden helpen om in te zetten op performant openbaar vervoer, groene ruimtes en betere isolatie.

Het prioriteitenlijstje van de in opdracht van Schroders bevraagde spaarders en beleggers gaf een aantal interessante topics aan:

■ 97% vindt werken aan de waterkwaliteit in steden vrij tot heel belangrijk.
■ Eveneens 97 % zet de luchtkwaliteit voorop.
■ 95% vindt dat er vooral werk is aan de afvalrecycling.
■ 94% vindt dat steden moeten inzetten op veiligheid.
■ Voor 94% is vlot verkeer en openbaar vervoer een prioriteit.

Urgentie: hoog

Opvallend aspect van de enquête: niet alleen is er veel eensgezindheid over welke onderwerpen een prioritaire aanpak verdienen in de metropolen, bovendien vindt driekwart van de ondervraagden dat de effecten zichtbaar moeten zijn binnen de twintig jaar. De urgentie is dus hoog. Niet verwonderlijk, want ook in België ervaren we nu al de gevolgen van de toenemende verstedelijking en de klimaatverandering door overstromingen en hittegolven: isolatie en een goede waterhuishouding winnen steeds vaker aan belang.

Baksteen in de maag

Wim Nagler.

Wim Nagler, Head Institutional Benelux bij Schroders, begrijpt de interesse van de Belgische belegger (in spe) voor de uitdagingen van grote steden. “De Belg is altijd een belegger in vastgoed geweest. Met investeren in duurzame infrastructuur van grote steden zorg je ook voor een betere spreiding dan wanneer je bijvoorbeeld één appartement koopt als investering. In plaats van te investeren in één goed, spreid je met een belegging in een dergelijk themafonds je investering zowel geografisch als over sectoren heen. Bovendien gaat investeren in stedelijke infrastructuur over veel meer dan vastgoed.”

Grote werven

“Het probleem stelt zich uiteraard niet alleen in de westerse context”, aldus Nagler. “We zien in onze Belgische steden waartoe inspanningen op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid kunnen leiden. En we merken ook dat er nog veel werk aan de winkel is. Dat geldt nog veel meer voor ontwikkelingslanden: daar zijn enorme investeringen nodig om de duurzaamheid van die steden te bevorderen. Denk aan transport, natuur, isolatie, watervoorziening, afvalwaterbehandeling,…”

Zorg voor voldoende spreiding

Investeren in de ontwikkeling van grote steden kan voor beleggers dus een interessante opportuniteit zijn. Maar zoals bij alle vormen van investeren is het aangewezen om goed te diversifiëren met het oog op een duurzaam rendement. “In vastgoed doen niet alle sectoren het even goed”, stipt Nagler aan. “Kantoren en fysieke shopping staan onder druk, warehousing doet het dan weer beter, net als digitale datacenters. Zorg dus voor een verstandige spreiding over verschillende sectoren en raadpleeg altijd een financieel adviseur voor advies.”


Belangrijke informatie
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Het is niet zeker dat u uw inleg terug ontvangt.

Marketingmateriaal. Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg. R.C.S. Luxembourg: B 37.799.
Next article