Home » Smart Cities » Smart buildings: samenwerking leidt tot échte optimalisaties
digitalisering

Smart buildings: samenwerking leidt tot échte optimalisaties

Smart buildings zijn meer dan de som der delen. Pas wanneer alle technieken in een gebouw samenwerken, kunnen échte optimalisaties worden bereikt. “Dat vraagt om een centrale en open backbone”, zegt Koen Somers, general manager BeLux bij Priva.

Tekst: Joris Hendrickx

“Smart buildings worden vaak opgevat als iets heel ingewikkeld, met verschillende technieken die ieder op hun manier en naast elkaar werken. Zo verlies je echter veel van de voordelen waar de smart building nu net voor zou moeten staan. Het is beter om één backbone te maken door het hele gebouw heen, waar vervolgens alle assets aan kunnen worden gekoppeld om samen te werken als één geheel. Zo wordt alles efficiënter en eenvoudiger.”

Open architectuur

Koen Somers, General Manager BeLux bij Priva.
Koen Somers, General Manager BeLux bij Priva.

“Vroeger moesten alle onderdelen van een smart building van eenzelfde fabrikant komen. Dat is echter veranderd. Bij Priva zetten we voluit in op het samenbrengen en de integratie van verschillende oplossingen. Binnen ieder domein zijn immers andere bedrijven gespecialiseerd. Wij zijn daarbij de specialist die vervolgens al die aparte onderdelen samen laat vloeien tot één vlot werkend geheel. En dat is echt wel nodig, want vaak loopt het net daar fout bij smart buildings. Je kan dan wel op verschillende domeinen perfecte technieken hebben, als deze onderling niet optimaal samenwerken, verlies je enorm veel potentieel.”

“Ons doel is om de verschillende onderdelen van een smart building zo snel mogelijk op dezelfde backbone aan te sluiten. Vervolgens verzamelen we alle data die via die onderdelen binnenkomen. Niet alle data zijn echter even interessant om op lange termijn bij te houden. Wij analyseren welke gegevens belangrijk zijn, houden die bij en stellen deze ter beschikking van andere applicaties.”

Vergaande optimalisaties

“Een goed voorbeeld is een aanwezigheidsdetectie. In veel gebouwen is deze gelinkt aan de verlichting, en daar houdt het op. Om de verwarming aan en uit te zetten, moet men dan nog steeds een aparte knop gebruiken. Door de aanwezigheidsdetectie op nemen in onze backbone, kan deze zowel de verlichting als de verwarming en de zonnewering aansturen. Door op die manier de technieken te optimaliseren, maak je het gebouw echt slim. Maar ook het onderhoud en het beheer van het gebouw kunnen hier aan worden gekoppeld. Zo hoeven bepaalde ruimtes pas te worden gepoetst wanneer ze een vooraf bepaald aantal keren zijn gebruikt. Het zijn dan nog steeds de data van diezelfde aanwezigheidssensor die worden opengesteld voor de poetsdienst.”

“Priva is een fabrikant van open software en hardware. We onderscheiden ons met ons partnernetwerk, waardoor gebruikers de mogelijkheid krijgen om te kiezen met wie ze in zee gaan in de bouwfase of voor het onderhoud. Het is steeds mogelijk om over te stappen, want de eindgebruiker blijft eigenaar van zijn software. Bovendien laten we toe om ook hardwareonderdelen van andere aanbieders te integreren. Wat dat betreft biedt het Internet of Things heel wat mogelijkheden voor ons.”

Je kan op verschillende domeinen perfecte technieken hebben, maar als deze onderling niet optimaal samenwerken, verlies je enorm veel potentieel.

Smart buildings als onderdeel van grids

“We zijn vandaag reeds aanwezig in veel thermische grids, maar zijn daarnaast ook betrokken in enkele onderzoeksprojecten rond smart grids en multi-energy grids. Hierbij worden de relevante data van verschillende gebouwen breder ter beschikking gesteld over de hele grid om deze te optimaliseren. Op die manier gebeurt op grotere schaal hetzelfde als we nu al doen binnen één gebouw: verschillende onderdelen met elkaar verbinden en slim laten samenwerken. Bij een grid is dat cruciaal, want hernieuwbare energie impliceert dat de energie niet altijd beschikbaar is wanneer we deze nodig hebben. Anderzijds is er soms overproductie wanneer de energie niet nodig is.  Er is dus behoefte aan een timeshift zodat de huidige en toekomstige behoeften van de gebouwen worden afgestemd op de capaciteit van de grid.”

Gepersonaliseerde interface

“Vandaag is het mogelijk om alles via de tablet, smartphone en eender welke pc of laptop te besturen, ongeacht waar je bent. Iedere gebruiker wil via een persoonlijk voor hem of haar aangepast dashboard toegang krijgen tot de voor hem of haar relevante data. De gebruiker zal de temperatuur, verlichting of zonnewering van een lokaal willen controleren en een vrije werkplek willen reserveren. Een technieker moet daarentegen veel meer technische data ter beschikking hebben, zoals de werking van de warmtepomp of het ventilatiesysteem. Door de dashboards en opvolgingstools via een abonnement aan te bieden, kunnen deze in de tijd flexibel worden aangepast aan de wijzigende noden van de gebruikers, en wordt de investering tijdens de bouwfase beperkt. Is er geen behoefte aan bepaalde functies, dan activeren we deze niet. Zijn er bijkomende mogelijkheden, dan kan de gebruiker ervoor kiezen om deze te activeren. Flexibiliteit in de tijd en future readyness zijn voor ons essentieel.”

Next article