Skip to main content
Home » Smart Cities » Via gedeelde dataplatformen naar een slimme samenleving
Artificiële Intelligentie

Via gedeelde dataplatformen naar een slimme samenleving

Dankzij gedeelde en geïntegreerde dataplatformen op nationaal én lokaal niveau zullen we komen tot een slimme samenleving. Eén waar zowel overheden als burgers meer controle krijgen over hun data.

Tekst: Joris Hendrickx

Kay Hooghoudt

Group VP, Head of Strategic Business Development Public Sector & Defense

Atos

Welke impact heeft corona op de ontwikkeling van een ‘slimmere’ samenleving?

Hooghoudt: “In het post-coronatijdperk zullen online services belangrijker worden dan ooit, zowel voor de overheidsdiensten zelf als voor de burgers die met hen willen communiceren. Ook qua besluitvorming is men tijdens de lockdown overgeschakeld op digitaal vergaderen en heeft men dat leren omarmen, hoewel men elkaar nu ook wel weer fysiek ziet. Intussen is eveneens het digitaal accorderen van besluiten wettelijk toegestaan. We evolueren dus naar een nieuwe balans tussen de toegenomen online services en onze bekende fysieke samenleving. Dit nieuwe normaal vereist een goede integratie van de fysieke en de digitale wereld.”

Wat is hiervoor nodig?

“Overheden hebben nood aan een enorme verwerkings- en opslagcapaciteit om die data te kunnen verwerken en veilig op te slaan binnen de grenzen van de soevereine natie. Een eigen server volstaat hierbij niet meer. Bovendien blijven met een eigen server de data vaak zitten in silo’s van departementen. Dit maakt een geïntegreerde dienstverlening en communicatie naar de burger toe onmogelijk. We moeten dus gaan naar gedeelde overheidsplatformen waarbij de data zowel eigendom zijn van de burger als van de overheid. Bovendien moeten die platformen soeverein blijven: de data moeten binnen Europa blijven.”

Het nieuwe normaal vereist een goede integratie van de fysieke en de digitale wereld.

“Ten tweede moeten we komen tot gedeelde data lakes waarbij alle data met elkaar kunnen communiceren zodat de dienstverlening kan worden geoptimaliseerd. Daarbij moet de privacy van de burger goed in de gaten worden gehouden door de overheid. Omgekeerd mag de burger zich afvragen ‘what’s in it for me’, ervan uitgaande dat het veilig delen van data door de burger hem of haar ook veel verbeterde diensten zal opleveren.”

Waar zal dat idealiter tot leiden?

“Dankzij deze ontwikkelingen zullen we komen tot een smart nation waarin de overheid het leiderschap kan nemen en dus minder afhankelijk wordt van de wetten van de markt. Door de huidige coronacrisis is erg duidelijk gebleken hoe belangrijk dat kan zijn. Maar ook om te kunnen evolueren naar een evenwichtige, duurzame en hybride samenleving is dat cruciaal. Met ATOS willen we alvast de partner zijn voor nationale én lokale overheden die met zijn expertise en geïntegreerde dataplatformen helpt om de overheid klaar te stomen voor het nieuwe normaal: de ‘hybride samenleving’.”

Next article