Skip to main content
Home » Vastgoed van de Toekomst » Buurtplatform verbindt buren én vastgoedontwikkelaars
Vastgoed van de Toekomst

Buurtplatform verbindt buren én vastgoedontwikkelaars

In samenwerking met
In samenwerking met

Open communicatie, participatie en community building worden alsmaar belangrijker bij de realisatie van vastgoedprojecten. In dat kader kan een sociaal netwerk dat zich specifiek toespitst op buurten een enorme meerwaarde zijn. Jennick Scheerlinck, Founder & CEO van Hoplr, legt uit.

Tekst: Joris Hendrickx

Wat houdt Hoplr in en wat is jullie doel?
Jennick Scheerlinck, Founder & CEO van Hoplr.

Hoplr is een Belgisch initiatief dat in 2014 ontstaan is en als belangrijkste doel heeft om buren met elkaar te verbinden om op die manier de lokale gemeenschapsvorming en het engagement in de buurt te verhogen. We verleggen dus de focus van het individu naar de lokale gemeenschap en willen zo de kracht van het collectief benutten om te anticiperen op de maatschappelijke uitdagingen van morgen.”

“We denken hierbij aan thema’s zoals vergrijzing, buurtzorg, inclusie en burgerparticipatie. Onder buren onderling wordt Hoplr voornamelijk gebruikt om spullen en diensten uit te wisselen, activiteiten te organiseren, elkaar te helpen, enz. Die community building is volgens ons essentieel om het overbruggend sociaal kapitaal te activeren. We verbinden namelijk mensen die niets met elkaar gemeen hebben, behalve de buurt waarin ze wonen. Intussen zijn al zo’n 500.000 gezinnen actief op ons platform, verdeeld over 2.200 buurten.”

“Ons verdienmodel is niet gestoeld op advertenties, maar op het betrekken van lokale stakeholders zoals lokale besturen, intercommunales, nutsbedrijven en projectontwikkelaars. We bieden hen een service dashboard aan met drie programmalijnen: buurtwerking en zorg, buurtcommunicatie en burgerparticipatie.”

In de prijzen

🏆 Winnaar European Social Services Award 2020 als beste Technologie Tool voor het transformeren van buurtzorg.

🏆 Winnaar World Summit Award 2020 in de categorie Government & Citizen Engagement. WSA ondersteunt en promoot digitale innovatie om de samenleving te verbeteren.

🏆 Seal of Excellence van de Europese Commissie voor innovatie, implementatie en impact.

Welke meerwaarde kan dat hebben voor vastgoedontwikkelaars?

“De laatste jaren merken we dat er zeker vanuit de hoek van de vastgoedontwikkeling een sterk toenemende interesse is in ons platform. Zij zien het vooral als de ideale tool om de buurt via participatie te betrekken in de realisatie van een project en om open met hen te kunnen communiceren. In Nederland is men binnenkort zelfs wettelijk verplicht om voorafgaand de omgeving door middel van een omgevingsanalyse te bevragen en te betrekken.”

“Zover is Vlaanderen nog niet, maar zulke eisen duiken wel steeds vaker op in openbare aanbestedingen. In dat kader hebben we bij Hoplr een kenniscentrum met experten die op dat vlak begeleiding kunnen bieden. We mogen hierdoor intussen al meerdere gevestigde waarden uit de vastgoedsector tot onze klanten rekenen, waaronder bijvoorbeeld Heijmans, het Agentschap Wegen en Verkeer, Strabag, Cores Development, Matexi en Revive. Zij gebruiken Hoplr vooral om mensen up-to-date te houden over de fases in hun projecten.”

Ons sociaal netwerk helpt om in kaart te brengen wat de percepties en wensen van burgers zijn én om daar vervolgens ook rekening mee te houden in het vormgeven van steden en gemeenten.
Hoe zijn jullie door de jaren heen gegroeid?

“In de eerste jaren hebben we ons voornamelijk toegespitst op het uitbouwen van een levendige community op ons digitaal buurtnetwerk. Niet enkel het aantrekken van gebruikers was daarbij belangrijk, maar ook het behouden en actief houden van buurtbewoners.”

“Vanaf 2016 waren we hier voldoende in gevorderd om de volgende stap te zetten: het opzetten van een verdienmodel zonder advertenties of lidgeld. In eerste instantie boden we Hoplr aan voor lokale besturen als een tool om de participatie en dialoog te bevorderen. Niet veel later merkten we dat ook projectontwikkelaars erg geïnteresseerd waren omdat participatie en open communicatie vaak een verplicht onderdeel zijn van de aanbesteding. Vandaag werken we samen met een honderdtal steden en gemeenten en met een twintigtal publieke instanties.”

Welke rol zal Hoplr kunnen spelen in de slimme steden en gemeenten van de toekomst?

“Het platform zal een belangrijke meerwaarde bieden, en dan vooral om buurtbewoners te betrekken bij lokale projecten. Hoplr helpt om in kaart te brengen wat de percepties en wensen van burgers zijn én om daar vervolgens ook rekening mee te houden in het vormgeven van die steden en gemeenten. Bovendien zal het mensen ook helpen om zo lang mogelijk in hun geliefde buurt te kunnen blijven wonen. Wie ouder wordt, wordt meer hulpbehoevend.”

“Dankzij Hoplr beschikken zij over een community van buren die elkaar helpen. Ook projectontwikkelaars zetten daar steeds meer op in door te voorzien in woonmogelijkheden en randfaciliteiten die mensen ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Hoplr is daar de ideale digitale en sociale aanvulling op.”

Meerwaarde tijdens alle fases van vastgoedontwikkeling

1 In het voortraject voorafgaand aan de bouw kan Hoplr een belangrijke meerwaarde bieden voor de participatie aan het onderzoek dat de behoeften en wensen van de buurt in kaart moet brengen via een omgevingsanalyse. Dat zorgt meteen ook voor het nodige draagvlak.

2 Tijdens de bouwfase is het een cruciale tool om rechtstreeks met de omwonenden te communiceren over eventuele hinder, afgesloten wegen, opendeurdagen en andere updates over de vordering van de werken.

3 In de nazorgfase kan het worden aangewend voor feedback én als permanent blijvend digitaal netwerk voor de nieuwe bewoners die zich zo meteen kunnen integreren in de buurt.

Next article