Home » Veiligheid » “Iedereen kan het slachtoffer worden van cyberfraude”
Opinie

“Iedereen kan het slachtoffer worden van cyberfraude”

Karel Baert, CEO Febelfin.
Karel Baert, CEO Febelfin.
Karel Baert, CEO Febelfin.

In 2020 is het aantal meldingen van cybercriminaliteit verdubbeld. Zowel traditionele phishingberichten – waarbij in naam van een bank of een andere instelling naar persoonlijke informatie en codes gehengeld wordt -als coronagerelateerde fraude is in opmars.

“Criminelen die het vertrouwen van hun slachtoffers willen winnen, maken misbruik van de angst en onzekerheid die een wereldwijde crisis met zich meebrengt”, zegt Karel Baert, CEO van Febelfin. “Ze spelen in op emoties en maken gebruik van denkfouten en tijdsdruk om kleine of grote bedragen te ontfutselen.”

“En vergis u niet: iedereen kan het slachtoffer worden van cyberfraude. Leeftijd of opleidingsniveau spelen amper een rol. Het fenomeen is intussen zo geëvolueerd dat frauduleuze berichten moeilijk te onderscheiden zijn van authentieke communicatie. Fraudeurs maken ook steeds vaker gebruik van verschillende kanalen, zoals email, brief, telefoon, sms, sociale media en whatsapp. Het proces steekt ingenieus en complex in elkaar, maar eigenlijk is het relatief makkelijk te voorkomen: geef nooit persoonlijke informatie of bankcodes door aan derden via een link. Zeker niet aan je bank, want die zal er nooit naar vragen. Ga ook nooit via een link naar de betaalsite of mobiele app van je bank, maar typ altijd zelf het adres van je bankwebsite in je browser.”

Nood aan sensibilisering

“Het klinkt allemaal best eenvoudig, maar bij Febelfin stellen we vast dat veel mensen toch meegaan in het verhaal van de fraudeurs. Daarom is sensibilisering van cruciaal belang”, vervolgt Baert. “De afgelopen maanden hebben we fors ingezet op campagnes met tips om mensen te waarschuwen en fraude te voorkomen, en ook de komende periode plannen we initiatieven met onze stakeholders om deze problematiek zo veel mogelijk bekend te maken bij het grote publiek.”

Cyberfraude is intussen zo geëvolueerd dat frauduleuze berichten moeilijk te onderscheiden zijn van authentieke communicatie.

“Verschillende technische werkgroepen met financiële experten uit de bankwereld richten zich specifiek op financiële veiligheid in al zijn facetten. Het is namelijk van essentieel belang dat betaalverkeer veilig kan verlopen, zonder de toegankelijkheid en het gebruiksgemak uit het oog te verliezen. Dat vereist forse investeringen, maar niemand twijfelt aan de noodzaak ervan.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

“Ook de financiële toezichthouders houden een oogje in het zeil en publiceren regelmatig bijgewerkte vereisten waaraan de beveiliging van vertrouwelijke informatie moet voldoen.

In de strijd tegen cyberfraude is iedereen betrokken partij. Daarom is financiële veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid: de overheid schept een doeltreffend beleidskader, de bankensector zorgt voor een solide digitale infrastructuur en de klant is geïnformeerd en alert. Als we deze balans in evenwicht kunnen houden, valt de schade te beperken. Alleen samen kunnen we deze strijd winnen”, besluit Baert.

Eenvoudige tips om cyberfraude tegen te gaan

1.    
Geef nooit persoonlijke informatie of bankcodes door aan derden via een link, zeker niet aan je bank.

2.    
Ga nooit via een link naar de betaalsite of mobiele app van je bank, maar typ altijd zelf het adres van je bankwebsite in je browser.

Next article