Skip to main content
Home » Water » Hoe slimmer omgaan met water? Zes experts geven hun visie.
Water

Hoe slimmer omgaan met water? Zes experts geven hun visie.

De afgelopen droge zomer bewees nogmaals het enorme belang van water een duurzaam en slim waterbeheer. We verzamelden daarom zes experts voor een boeiend online panelgesprek over wat nodig is om daartoe te komen. Het volledige debat kan je bekijken via onderstaande video’s. Verder vind je ook een korte conclusie van iedere expert na afloop van het debat.

Tekst: Joris Hendrickx

Karel Janssen – Technisch Directeur Leidingtechnieken bij Renotec

“Een goede samenwerking en communicatie tussen centrale en decentrale projecten is cruciaal. Er zijn heel wat centrale initiatieven die momenteel heel goed functioneren en hun doel al hebben bewezen. Daarnaast zullen we de Vlamingen nog meer bewust moeten maken van de nood aan het verstandig omgaan met de huidige watervoorraden.”

Correctie:
3m20s: 600.000 euro in plaats van 6.000 euro
3m36s: Circulair in plaats van lineair
Hannah Vandewiele – Commercial leader & Growth Leader Water Recovery bij Waterleau

“Wat we vandaag allemaal doen met stadswater is eigenlijk niet normaal. We moeten veel kritischer en creatiever onze waterverbruikers in kaart brengen en kijken welke kwaliteit nodig is voor welk doeleinde. Ieder bedrijf zou een business case voor water kunnen en moeten maken, denk bv. aan het hergebruik van afvalwater als proceswater. Colruyt gaat zelfs een stap verder en waardeert zijn afvalwater verder op tot drinkwater waar mensen intern van drinken. Als ik voor klanten hun waterbalans maak en ze zien wat ze kunnen besparen, wordt waterhergebruik een uitgemaakte zaak.”

“Bedrijven zoals Colruyt zijn hierin pioniers die andere bedrijven kunnen aansporen en inspireren om meer te doen rond waterhergebruik dan enkel het in te zetten als proceswater. Er is dankzij de technologieën die we vandaag ter beschikking hebben zeker nog heel wat potentieel op dat vlak.”

Lees het interview met Frank Deboosere: “De klimaatopwarming zorgt tegelijk voor extreme regenval én droogte”

Veerle Depuydt – Water Innovator bij Vlaams Kenniscentrum Water (VITO/VLAKWA)

“We moeten vraag en aanbod beter matchen. De uitdaging is om water op de juiste plaats tegen de juiste prijs en met de juiste kwaliteit te kunnen leveren. Om optimalisaties en slimmer omgaan met water mogelijk te maken is er bovendien nood aan een helikopterview. We moeten innovatie blijven ondersteunen én bovendien het bewustzijn van burgers, industrie en landbouw verbeteren.”

Jurgen Van Rompaey – Zaakvoerder bij Nature Solutions

“Grote bedrijven moeten worden gemotiveerd en aangestuurd om waterbesparende maatregelen te nemen rond bv. regenwater en grijs water. Kmo’s kunnen nog heel wat winsten halen door samen studietrajecten op te zetten waarbij de behoeftes van bepaalde bedrijven in kaart worden gebracht en welke hoeveelheid water daar lokaal kan voor worden ingezet. Daarnaast moet de particuliere markt heel transparant worden geïnformeerd over hoe het belastinggeld wordt ingezet om bedrijven hierin te ondersteunen.” “

De laatste 2,5 jaar is het vertrouwen algemeen afgenomen in overheidsinmengingen. Met een basisbehoefte zoals drinkbaar water aan betaalbare prijzen moet men hier respectabel mee omgaan. De industrie kan een sterk signaal aan zijn eindgebruiker geven door duurzaam om te springen met grootverbruik.”

Frank De Poortere – Manager Industrie bij De Watergroep

“Mirakeloplossingen bestaan niet, ook niet voor duurzaam of circulair watergebruik. We moeten daarom te allen tijde lokale oplossingen en elementen overwegen en die mee verwerken in de totale oplossing. Het is belangrijk om te beseffen dat bij de grote industriële waterverbruikers de grootste resultaten kunnen worden behaald met de kleinste inspanningen. Daar moeten we dus absoluut op inzetten. Een hybride watervoorzieningssysteem met een goede afweging van centrale en decentrale elementen is daarom cruciaal.”

“Om potentiële samenwerkingen te identificeren moeten watergebruikers proberen om het gebruik van andere actoren goed te begrijpen. Vlaanderen is klein en heeft een lage waterbeschikbaarheid. Dat is op zich een nadeel, maar biedt ook het voordeel om veel kennis te ontwikkelen die we vervolgens kunnen exporteren.”

Steven Raes – Unit Leader Process Water & Wastewater bij Sweco Belgium

“Technologisch kunnen we al ontzettend veel, maar de economische impact daarvan kan erg groot zijn. Het is in dat kader belangrijk dat men in iedere sector eens bekijkt wat haar impact is en hoe dat kan worden geoptimaliseerd. Daarbij dient men de verschillende lokale alternatieven voor waterbronnen tegenover elkaar af te wegen. Zeker het hergebruik van hemelwater en afvalwater biedt nog heel wat potentieel. Ook het hergebruik van materialen is daar nauw aan verbonden.”

“Vanuit al die individuele initiatieven en partijen zou de totale waterhuishouding in Vlaanderen drastisch kunnen worden geoptimaliseerd. Samenwerking is dus cruciaal, zowel tussen bedrijven als ook met publieke bedrijven en de omgeving. Sommige bedrijven hebben bv. geen specifieke waterbehoefte, maar misschien wel een waterbron zoals hemelwater of kleine afvalwaterstromen die door anderen kunnen worden benut.”

Next article