Home » News » Innovatieve waterbedrijven zijn de toekomst
Water

Innovatieve waterbedrijven zijn de toekomst

PUBLIREPORTAGE

Stel: je draait ‘s morgens de kraan open en er komt geen druppel water meer uit. Het lijkt voor ons in de westerse wereld een ver-van-mijn-bedshow. Maar voor miljoenen mensen in de wereld is dat een dagelijkse realiteit. Het aanbod van drinkbaar water wordt almaar schaarser. Hoog tijd om op 22 maart, Wereldwaterdag, even stil te staan bij dit kostbare blauwe goud. Wist je dat je ook als belegger ertoe kunt bijdragen om zuiver water toegankelijker te maken? Kenneth De Bruycker, duurzaamheidsspecialist bij KBC Asset Management, licht toe.

Kenneth De Bruycker

Duurzaamheidsspecialist

KBC Asset Management

Zuinig zijn met water is al lang niet meer genoeg

Water lijkt alomtegenwoordig, toch hebben miljoenen mensen er geen toegang toe. Het tekort aan water is vooral een structureel probleem. Terwijl het verbruik hoog ligt en nog verder blijft stijgen, krimpen de bestaande voorraden.

Bedrijven die oplossingen zoeken om de waterproblematiek aan te pakken, verdienen meer dan ooit onze aandacht.

De watervoorraden zijn bovendien ongelijk verdeeld. 40% van de totale waterreserves is in handen van vier landen (Brazilië, Rusland, Canada en de VS) die samen 10% van de wereldbevolking uitmaken. China en India daarentegen, bezitten met meer dan 30% van de wereldbevolking slechts 10% van de waterreserves.

Klimaatverandering en milieu spelen een cruciale rol. Door ontbossing en verstedelijking gaan ecosystemen, die noodzakelijk zijn voor het aanvullen van grondwater, verloren. Samen met de opwarming van de aarde en een overmatig waterverbruik leidt dit tot uitputting van de voorraad.

Maar dat is niet de enige reden van de schaarste. Ook door vervuiling worden de natuurlijke waterbronnen aangetast. Wereldwijd wordt maar 20% van het afvalwater behandeld en hergebruikt. Bijkomend kampen veel landen met een verouderde en lekkende waterinfrastructuur. Zo lekken wereldwijd dagelijks miljarden liters drinkwater weg en ook in Vlaanderen gaat nodeloos veel drinkwater verloren.

Om tegen 2030 aan de vraag naar water te kunnen voldoen, is er volgens een onderzoek van McKinsey 11 700 miljard dollar aan investeringen in waterinfrastructuur nodig. Zuinig omspringen met water alleen is dus al lang niet meer voldoende.

Het bewustzijn groeit

Slim omgaan met water is levensnoodzakelijk als we dramatische schaarstes willen vermijden. Gelukkig groeit het bewustzijn en we verwachten dat deze trend in komende jaren nog sterker zal worden. Bedrijven beseffen meer dan ooit dat ze duurzamer moeten ondernemen om nog investeerders te vinden. Maar ook bij particulieren groeit dat bewustzijn en dat gaat verder dan de klassieke inspanningen die ze thuis kunnen doen. Investeren in bedrijven die de waterproblematiek aanpakken kan een extra hefboom zijn.

Op zoek naar efficiënte oplossingen

De jongste jaren zetten veel innovatieve bedrijven nieuwe technieken en mogelijkheden in om een oplossing te bieden voor het watervraagstuk. Het zijn vaak nichebedrijven die op een of andere manier zorgen voor drinkbaar water.

We denken daarbij aan infrastructuur-gelinkte bedrijven die dammen, watertorens en leidingen ontwerpen, bouwen of onderhouden. Aan technologiebedrijven die machines en materialen zoals pompen en slimme meters maken, of bedrijven die zich bezighouden met zuivering, lekdetectie en ontzilting. Ook bedrijven die systemen maken voor waterbesparing nemen een belangrijke plaats in.

Door via een waterfonds in deze bedrijven te investeren, draag je bij tot het oplossen van het wereldwijde waterprobleem. En je geniet mee van de snel groeiende watersector. Je belegt in aandelen van deze bedrijven, dus kan je belegging in waarde schommelen.

Wist je dat …
… er muziek zit in lekdetectietechnologie?

Akoestische bewaking helpt om dure lekken in pijpleidingen en waterverlies op te sporen. Met speciale apparaten wordt ‘s nachts geluisterd naar lekgeluiden of trillingen. Deze akoestische monitors worden meestal samen gebruikt met slimme meters. De data worden verzameld, doorgestuurd en geanalyseerd. Op deze manier kan gemakkelijk de fysieke locatie van een lek worden vastgesteld, zodat herstellingen sneller én efficiënter verlopen.

Next article