Home » Water » “Op onze terreinen gingen we van 6 naar 37% waardevolle natuur”
Water

“Op onze terreinen gingen we van 6 naar 37% waardevolle natuur”

In samenwerking met
In samenwerking met

Projectontwikkelaars kunnen een enorme positieve impact realiseren door water meer ruimte te geven en circulair te hergebruiken. “Bij ons project Minerve is nog nooit een liter water naar de riolering gelopen”, stellen Nicolas Bearelle en Jan Van Schaeren van Revive. 

Nicolas Bearelle

Oprichter en gedelegeerd bestuurder Revive

Jan Van Schaeren

Environmental manager Revive

Wat doen jullie vandaag al om de voetafdruk van jullie woonprojecten te minimaliseren? 

Bearelle: “Revive herontwikkelt oude industriesites in steden. Vaak zijn die volledig verhard en bebouwd. We ontharden ze daarom deels, zodat er terug ruimte komt voor natuur en water. De wadi’s die we er aanleggen, dienen niet enkel om water te bufferen en te laten infiltreren. We richten de sites ook in met bijvoorbeeld een vlonder of spelelement zodat je buitenruimte krijgt met een hoge toegevoegde waarde.” 

Van Schaeren: “Op onze terreinen gingen we van 6% groen naar 37% waardevolle natuur. Het doel bij onze nieuwe projecten is om de aansluiting op het rioleringsstelsel in de praktijk overbodig te maken. Zo is er bij ons project Minerve in Edegem nog nooit een liter water naar de riolering gelopen. Al het regenwater van de daken wordt ter plaatse gebruikt voor de toiletspoeling, het overige water krijgt de ruimte en de tijd om te infiltreren.” 

Welk potentieel zien jullie om nóg duurzamer te bouwen? 

Bearelle: “We bouwen reeds energieneutraal en vaak zelfs energiepositief. Ook op het vlak van water gaan we die richting uit. Zo sloten we bij ons project Minerve de cirkel en hebben we in navolging van de Energy Service Companies (ESCo’s) de Water Service Company (WaSCo) uitgevonden, waarbij regenwateroverschotten kunnen worden uitgewisseld tussen gebouwen. Intussen is dat begrip ingeburgerd in de sector. De nieuwe hemelwaterrichtlijn faciliteert dat soort samenwerkingen nu zelfs. Onze volgende stap is de reductie van ons watergebruik in het bouwproces. We onderzoeken daarom de mogelijkheden op vlak van droogbouwtechnieken. Zo blijven we vooruit lopen op de sector en de wetgeving.”

Van Schaeren: “We bekijken momenteel hoe we het grijs water van douches kunnen upcyclen, zodat ook dat water voor toiletspoelingen kan worden ingezet. De technologie hiervoor is in volle ontwikkeling en zal binnen enkele jaren inzetbaar zijn.

Next article