Skip to main content
Home » Water » “We hebben iedereen nodig, ook jou!”
Opinie

“We hebben iedereen nodig, ook jou!”

Bernard De Potter, Directeur-generaal VMM

Water is misschien wel onze meest waardevolle grondstof. We moeten dan ook alle zeilen bijzetten om ons watersysteem veilig te houden en duurzaam te maken. Dat kunnen we echter niet alleen. We hebben iedereen nodig, ook jou. Bernard De Potter, directeur-generaal bij de Vlaamse Milieumaatschappij, geeft zijn visie.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bestaat dit jaar dertig jaar. Een periode waarin de tijd niet heeft stilgestaan. De waterkwaliteit van onze rivieren en beken is sterk verbeterd. Heel wat waterlopen werden terug zichtbaar in de stad, vissen keren terug naar hun natuurlijke habitat, overstromingen zijn beter te voorspellen en we hebben veel woongebieden extra beschermd tegen wateroverlast.

Drinkwater is betaalbaar, beschikbaar en onberispelijk van kwaliteit. Maar op al die vlakken moeten we vooruitgang blijven boeken. Dat we al zover staan, mogen we toeschrijven aan één eenvoudig feit: dat we als VMM al dertig jaar met tal van partners samen aan hetzelfde zeel trekken. Samenwerken aan water: dat is dan ook de sleutel om de uitdagingen verder aan te gaan.

Wachten kan niet langer

Ons watersysteem staat echter voortdurend onder druk: de klimaatverandering zorgt voor extremere weersomstandigheden, waardoor water schaarser en onvoorspelbaarder wordt. Concreet mogen we ons verwachten aan drogere zomers en nattere winters.

We ondersteunen bedrijven die samenwerken rond circulair watergebruik en ontwikkelen nieuwe technologie om op veel meer plaatsen in realtime de waterkwaliteit te monitoren.

Niemand had voorspeld dat na het voorjaar van 2017 ook de zomers van 2018 en 2019 extreem droog zouden zijn. Net zo goed kan niemand vandaag voorspellen of we in de winter van 2020 met zware overstromingen te maken zullen krijgen. Het enige waarvan we zeker zijn, is dat het ooit zal gebeuren. Wachten kan dus niet langer.

Daarom moeten we nog meer inzetten op oplossingsgericht samenwerken. Dit jaar slaat de VMM de handen in mekaar met de lokale besturen en andere beleidsmakers rond klimaatadaptatie. We bespreken samen met alle belanghebbenden wat nodig is om de waterkwaliteit te verbeteren in speerpuntgebieden en we sluiten riviercontracten af met concrete oplossingen voor de overstromingsproblematiek in valleigebieden. We ondersteunen bedrijven die samenwerken rond circulair watergebruik en ontwikkelen nieuwe technologie om op veel meer plaatsen in realtime de waterkwaliteit te monitoren.

Evenementen voor jong en oud

Maar ook jij hebt een rol in dit verhaal. Want water moet je ook voelen, zien en beleven! Daarom bundelt de VMM op de website waterdagen.be tal van evenementen voor jong en oud, in en langs onze waterlopen. Want water is van iedereen, voor iedereen. We mogen en moeten genieten van onze ‘Fiere Rivieren’, zoals de campagne waar deze activiteiten deel van uitmaken. Zo maken we samen van Wereldwaterdag een echt feest!

Next article