Home » Artificiële Intelligentie » “Ethische AI biedt concurrentieel voordeel”
Artificiële Intelligentie

“Ethische AI biedt concurrentieel voordeel”

AI moet voldoen aan bepaalde ethische principes zoals betrouwbaarheid, eerlijkheid, veiligheid en transparantie. Nicolas Deruytter, managing director van ML6, legt uit hoe de sector zelf op zoek gaat naar manieren om hier een antwoord op te bieden.

Tekst: Joris Hendrickx

Nicolas Deruytter

Managing director – ML6

Hoe belangrijk is ethische AI voor ML6?

“ML6 levert AI-diensten en -oplossingen. Intussen bestaat ons team uit bijna zestig mensen en zijn we een van de grootste spelers in de Benelux. Naast ons hoofdkantoor in Gent hebben we kantoren in Londen, Berlijn en Amsterdam. Volgens de Deloitte fast 50 zijn we het achtste snelst groeiende technologiebedrijf in België en het snelst groeiende dat zich focust op AI.”

“Voor ons is ethische AI erg belangrijk omdat we onze capaciteiten willen inzetten voor verantwoorde doeleinden. Om het beste talent te kunnen blijven aantrekken, is het noodzakelijk om onze ethische en maatschappelijke insteek heel duidelijk te formuleren.”

Hoe zetten jullie daar intern op in?

“Om hierover te waken, hebben we een interne ethische commissie opgericht. Enerzijds om te beslissen of we projecten in het licht van onze principes wel of niet kunnen aannemen. Anderzijds om ervoor te zorgen dat projecten ook zo opgeleverd worden.”

Om het beste talent te kunnen blijven aantrekken is het noodzakelijk om onze ethische en maatschappelijke insteek heel duidelijk te formuleren.            

“Voor het eerste hebben we bijvoorbeeld een beslissingsproces opgesteld dat bestaat uit een witte, een grijze en een zwarte zone. Omdat we sterk groeien, is zo’n gestandaardiseerd beslissingsproces cruciaal. Een belangrijke eerste vraag bij ieder project is of wij kunnen vermijden dat menselijk leed wordt berokkend.”

En extern?

“Zowel op Belgisch als op Europees niveau zijn we lid van AI-expertgroepen die advies geven aan overheden. We zien het als onze plicht om onze kennis en ervaring te delen, zeker omdat er ook in de wetgeving nog een grote grijze zone bestaat.”

“Er zijn wel enkele principes geformuleerd, maar tot echte wetten heeft dat voorlopig nog niet geleid. Daarom proberen we in deze expertgroepen zelf met oplossingen te komen die bijdragen aan ethische AI.”

Europa heeft alvast enkele ethische richtlijnen geformuleerd. Wat zal de impact hiervan zijn?

“Deze ethische principes zullen in de toekomst waarschijnlijk aan de basis liggen van additionele regelgeving. De Europese Unie besteedt hier alvast heel wat aandacht aan. Dat maakt dat Europese bedrijven zoals ons nu al fundamenteel onderzoek doen naar hoe we er via technologische innovatie voor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld onze algoritmes zo veel mogelijk vrij zijn van bias, of naar nieuwe technieken om de verstaanbaarheid en robuustheid te verhogen.”

“Zo zullen we op lange termijn een concurrentieel voordeel hebben ten opzichte van bedrijven die daar niet zo sterk op hebben ingezet.”

Next article