Skip to main content
Home » Artificiële Intelligentie » Gemeentelijke besluitvorming doeltreffend gescreend
Artificiële Intelligentie

Gemeentelijke besluitvorming doeltreffend gescreend

Gemeentelijke besluitvormingsdocumenten bevatten cruciale informatie. Nalantis en Digipolis maken ze nu vlot beschikbaar via Artificiële Intelligentie. Stephen Lernout, business Developement Manager bij Nalantis, en Eddy Vandendaele, diensthoofd coördinatie bij Digipolis, geven uitleg.

Tekst: Sijmen Goossens

Stephen Lernout

Business development manager – Nalantis

Lernout: “Samen met Digipolis ontwikkelde Nalantis een efficiënte toepassing om besluitvormingsdocumenten vlot raadpleegbaar te maken voor de Stad Gent (en bij uitbreiding voor alle lokale besturen in Vlaanderen). Citynet is een AI die toelaat om deze documenten beter te ontsluiten naar overheidspersoneel én burgers. Openbaarheid van bestuur is ook juridisch belangrijk en momenteel is het een lastige oefening voor besturen om hun documenten gepubliceerd én doorzoekbaar te krijgen.”

“Nalantis heeft nu een NLU-motor (natural language understanding) ontwikkeld die klanten toelaat om op basis van small data snel een AI-model tot stand te brengen. De tool is erg gebruiksvriendelijk en voorkennis of training aan klantzijde zijn niet nodig. Bovendien werkt deze toepassing in het Nederlands, wat ons in staat stelt om op nichedomeinen zoals besluitvorming in te spelen. Citynet wordt nu door Digipolis geïmplementeerd voor de Stad Gent.”

Het domein ‘besluitvorming’ is echter geen toevallige testcase…

Vandendaele: “We zijn vertrokken vanuit de vraag hoe AI operationeel kon worden ingezet voor de stad Gent. De challenge werd uitgeschreven in een case rond bestuursondersteuning. Collegebesluiten bevatten namelijk veel ongestructureerde data. Door hierin structuur aan te brengen, moesten deze gegevens makkelijker beschikbaar kunnen worden gesteld. De meeste vragen die de stad krijgt gaan immers over wat er in het college werd beslist over een bepaalde materie.”

Zal de toepassing op termijn ook rechtstreeks beschikbaar worden voor de burgers?

Vandendaele: “Door een AI-gestuurde, semantische zoekfunctie los te laten op de veelheid aan data, kunnen we relevante documenten sneller selecteren. Concreet wordt de massa ongestructureerde data uit de besluitvorming door de AI van Nalantis geordend.”

“Hetzelfde gebeurt met een door Digipolis ontwikkelde chatbot. Hierdoor kunnen de mensen van de afdeling bestuursondersteuning nu de vragen van burgers zelfs woordelijk ingeven en zo alle relevante documenten opvragen. Dat betekent een enorme vooruitgang tegenover het vaak moeizame proces van het zoeken naar de juiste trefwoorden en formuleringen. Momenteel is deze toepassing operationeel voor de dienst bestuursondersteuning van de stad, maar we zijn zo goed als klaar om dit ook voor het stedelijke intranet en de burgers beschikbaar te maken.”

Next article