Skip to main content
Home » Van Grond tot Mond » Van graan tot brood in 3 vragen
Van Grond tot Mond

Van graan tot brood in 3 vragen

1 Welke granen worden momenteel het meest gebruikt voor de productie van brood in België?

Tarwe (triticum aestivum) is de graansoort die wereldwijd, en dus ook in België, het meeste gebruikt wordt voor de productie van brood. Wereldwijd is 95% van alle gecultiveerde tarwe triticum aestivum, terwijl de overige 5% bijna allemaal harde tarwe (triticum durum) is.

2 Wordt er voor Belgisch brood ook in België geteelde tarwe gebruikt?

In 2017 werd in België 1.605.986 ton wintertarwe en 6.431 ton zomertarwe geproduceerd. Echter, slechts 10% van deze Belgisch geteelde tarwe is kwaliteitsvol genoeg om als baktarwe te dienen. Het merendeel van de tarwe wordt gebruikt als veevoedertarwe of voor de productie van zetmeel en biobrandstoffen. Dat maakt dat België een netto-importeur is van tarwe die gebruikt kan worden voor de productie van brood.

3 Welke tarwesoorten groeien er in ons land en waar?

In België wordt een onderscheid in tarwesoort gemaakt op basis van de zaaidatum.  Zo wordt de wintertarwe gezaaid voor de winter, terwijl de zomertarwe gezaaid wordt na de winter. De wintertarwe kent een langere groeiperiode op het veld en de opbrengst ervan ligt bijgevolg hoger dan die van de zomertarwe. Zo kent de wintervariant een opbrengst van 8 tot 10 ton per hactare en de zomervariant een opbrengst van 5 tot 7 ton per hectare. Dit zijn de totale opbrengsten van alle tarwes, dus niet enkel deze die geschikt zijn om als baktarwe te dienen. Overigens kent de wintertarwe in het algemeen wel een betere bakwaarde dan de zomertarwe. Zowel binnen de winter- als zomertarwe zijn er verschillende variëteiten beschikbaar met gekende eigenschappen op vlak van opbrengst, ziektebestendigheid, kwaliteit, enz. De belangrijkste landbouwstreken voor de productie van wintergraan en in mindere mate zomergraan zijn de zand-leemstreek, de leemstreek en de Condroz.

Next article